Тінкалюк Світлана Дмитрівна

    Закінчила в 1983 році Кишинівський політехнічний інститут за спеціальністю "Машини та апарати харчових виробництв".

    Наукова ступінь -

    Вчене звання -

    Посада - старший лаборант.

    Викладає дисципліни: