Вступ до фаху (ВФ)

Вид Автор Рік
Навчальна програма Доц. Е.С. Клімов 2016
Робоча програма Доц. Е.С. Клімов 2016
Методичні вказівки щодо семінарських занять    
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Доц. В.О. Єлістратов
2013
Методичні вказівки щодо самостійної роботи Доц. В.О. Єлістратов 2013