Виховна діяльність кафедри

    Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховання, виховна робота кафедри орієнтується на нормативно–правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування.

    Виховна робота кафедри спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості – громадянина України.

   В основу виховної діяльності кафедри покладено принцип гуманізму та демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.