Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)

Навчальна програма
Робоча програма
Методичні вказівки щодо практичних занять
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Методичні вказівки щодо самостійної роботи