Загальна інформація про кафедру

    Кафедра автомобілів і тракторів входить до складу Навчально-наукового інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету з проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності й підготовки фахівців у галузі механіки в частині, що охоплює конструювання колісних і гусеничних транспортних засобів та організацію їх експлуатації.
ВЕПР-Мисливець

    Кафедра реалізує багаторівневу систему підготовки фахівців з вищою освітою й різними освітніми ступенями шляхом виконання розроблених освітньо-професійних програм підготовки:
    а) бакалаврів спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 274 Автомобільний транспорт. Термін навчання - 4 роки.
    б) магістрів зі спеціальностей 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Колісні та гусеничні транспортні засоби та 274 Автомобільний транспорт спеціалізації Автомобілі та автомобільне господарство. Термін навчання – 1,5 роки після отримання освітнього ступеня «Бакалавр».

    Одним з результатів наукових досліджень кафедри став цикл робіт, виконаних за темою: «Автомобілі високоефективної прохідності на основі модульної побудови їх конструкцій», висунутий на здобуття Державної премії України в 2007 році в галузі науки та техніки.
    Керівник проекту - голова правління ПАТ "ВЕПР" кандидат технічних наук Пилипенко Володимир Іванович.
    Науковий виконавець проекту - завідувач кафедри автомобілів і тракторів, доктор технічних наук, професор Солтус Анатолій Петрович.
    В результаті проведеного циклу робіт було створене сімейство автомобілів високоефективної прохідності ВЕПР, яке включає такі моделі: повнопривідний вантажопасажирський автомобіль загального призначення ВЕПР-К «Командир», повнопривідний вантажний автомобіль загального призначення ВЕПР-М «Мисливець», броньований повнопривідний спеціальний автомобіль ВЕПР-С «Спеціальний». Автомобіль цього сімейства ВЕПР-С «Спеціальний» з броньованим кузовом-кунг використовується Донецьким заводом «Топаз» для комплектації найсучаснішої системи радіоелектронного захисту «Мандат БЕ1» та демонструвався 2005 року в складі комплексу «Мандат БЕ1» на виставці військової техніки в Абу-Дабі (ОАЕ).

ВЕПР-К "Командир"
ВЕПР-Мисливець

ВЕПР-М "Мисливець
ВЕПР-Командир

ВЕПР-С "Спеціальний"
ВЕПР-Командир

ВЕПР-С "Мандат-Б1Е"
ВЕПР-Командир

    Кафедра забезпечує виконання:
    - програми післядипломної освіти шляхом підготовки кандидатів технічних наук зі спеціальності «Автомобілі та трактори» через аспірантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
    - програми формування професорсько-викладацького складу кафедри;
    - програми методичного, організаційно-наукового, інформаційного та матеріального забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів;
    - науково-дослідних робіт у галузі автомобілебудування на засадах держбюджетного та госпдоговірного фінансування.

    Матеріально-технічна база кафедри нараховує дев'ять спеціалізованих лабораторій, два комп'ютерні класи, зал дипломного проектування, дві лекційні аудиторії на 60 посадкових місць кожна та аудиторію на 36 посадкових місць для проведення лекційних, практичних, лабораторних занять і дипломного проектування.

    Кафедра підтримує ділові зв’язки з вузами України, близького та далекого зарубіжжя з питань, пов’язаних із її навчальною та науковою діяльністю.