Завідувачі

    З березня 2015 року виконання обов'язків завідувача кафедри покладено на кандидата технічних наук, доцента Едуарда Сергійовича Клімова.
     Він народився в 1973 році в м. Комсомольськ Полтавської області.
    У 1996 році закінчив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету за спеціальністю "Автомобіле- та тракторобудування".
    З 1998 року працював старшим викладачем кафедри "Автомобілі та трактори" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, виконував обов'язки відповідального секретаря приймальної комісії університету.
    З 2008 року навчався без відриву від виробництва в аспірантурі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю 05.22.02 "Автомобілі та трактори".
    У березні 2013 року захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".
    З 2013 року - доцент кафедри автомобілів і тракторів.
    Звання доцента присвоєно в 2015 році.
    Має більш ніж 25 наукових робіт, авторські свідоцтва.

    З грудня 1995 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Анатолій Петрович Солтус.
    Він народився в 1944 році в Мінську.
    У 1966 році з відзнакою закінчив Львівський політехнічний інститут.
    З 1969 до 1971-го служив у лавах Радянської Армії.
    Після армії до 1980 року працював на Кременчуцькому автомобільному заводі (КрАЗ) майстром, інженером-випробувачем, начальником бюро.
    1973 - 1974 роки службове відрядження в Болівію та Перу.
    У 1978 році, після закінчення аспірантури в Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ), захистив кандидатську дисертацію.
    У 1980 році його запрошують на кафедру "Автомобілі та трактори" старшим науковим співробітником.
    З 1987-го - старший викладач, доцент.
    Звання доцента присвоєно в 1993 році.
    У 1995 році в спеціалізованій Раді Українського Транспортного університету захистив докторську дисертацію. Цього самого року він стає завідуючим кафедрою "Автомобілі та трактори".
    У 2003 році присвоєно наукове звання професора.
    Має монографію, 3 навчальні посібники, більш ніж 100 наукових робіт, авторські свідоцтва.

    У 1985 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Володимир Федорович Шапко.
    Народився він у 1946 році в місті Ногайськ Запорізької області.
    У 1969-му закінчив Павлодарський індустріальний інститут і залишився працювати в ньому викладачем до 1971 року.
    У 1971 році вступив на денну форму навчання аспірантури при Московському автомобільно-дорожньому інституті (МАДІ), закінчив її та захистив у 1974 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
    Протягом шістнадцяти років, з 1968 до 1984-го, працює в Павлодарському індустріальному інституті асистентом, старшим викладачем, доцентом.
    Звання доцента було присвоєно в 1979 році.
    У 1984 році приїздить до Кременчука й обирається в 1985 році за конкурсом на посаду завідувача кафедри "Автомобілі та трактори".
    Має більш ніж 100 наукових робіт, 9 авторських свідоцтв на винахід і патентів, 4 навчальні посібники.

    З 1979 по 1985 рік керував колективом кафедри кандидат технічних наук, доцент Юрій Олександрович Деркач.
     Він народився в 1934 році в селі Роздольне Тамбовського району Амурської області.
    З відзнакою закінчив у 1958-му Харківський авіаційний інститут (ХАІ).
    З 1958 до 1971 року працював на підприємстві оборонного комплексу.
    З 1965 до 1969-го навчається заочно в аспірантурі ХАІ.
    З 1971 року працював у ХАІ на посадах старшого викладача, доцента.
    У 1974-му захистив кандидатську дисертацію.
    У 1978 році отримав учене звання доцента.
    З 1979 до 1985 року працював завідуючим кафедрою "Автомобілі та трактори" Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту (КфХПІ).
    З 1989 до 2000-го - завідувач кафедри "Автомобілебудування" факультету підвищення кваліфікації при Кременчуцькому філіалі Харківського політехнічного університету.
    Має 15 наукових робіт, 3 авторські свідоцтва на винахід, монографію.

Засновником кафедри автомобілів і тракторів був кандидат технічних наук, доцент Петро Леонтійович Браільчук (1922 - 1985 рр.)

    Петро Леонтійович народився в місті Біла Церква Київської області.
    З 1939 року студент Харківського авіаційного інституту (ХАІ).
    З 1940 року шофер Червоної Армії. Учасник Великої Вітчизняної війни.
    У 1949 році закінчив Середньоазіатський індустріальний інститут.
    З 1952 по 1955 рік навчається в аспірантурі при Московському автомобільно-дорожньому інституті (МАДІ).
    У 1955 році захистив кандидатську дисертацію.
    З 1956 року працював у Харківському автомобільно-дорожньому інституті (ХАДІ).
    Звання доцента присвоєно в 1958-му.
    З 1958 року завідувач кафедри "Автомобільний транспорт" Таджицького політехнічного інституту.
    З 1975 року виконуючий обов'язки професора кафедри "Технологія машинобудування" Кременчуцької філії Харківського політехнічного інституту (ХПІ).
    За свою наукову діяльність Петром Леонтійовичем було опублікувано 36 наукових робіт, отримано 5 авторських свідоцтв.